Kuntavaalit 2021

# Asiat tykkää kun niitä hoidetaan
Haluan olla mukana tekemässä kuopiolaisten elämästä entistä parempaa. Haluan olla mukana oikaisemassa epäkohtia, jotka tavalla tai toisella hankaloittavat meidän jokaisen arkea. Meidän jokaisen on elämässämme jatkuvasti tehtävä valintoja sen välillä, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Se on myös valtuuston tehtävä. Kun me kuopiolaiset maksamme veroja, meillä on oikeus odottaa, että rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyvinvointiamme ylläpitäviin ja edistäviin tarkoituksiin. Minä haluan tehdä luottamustoimissani työtä ihmisten ja ympäristömme puolesta.

"On ihmisiä, jotka keskittyvät valittamaan siitä, mikä kaikki on pielessä. Ja sitten on meitä, jotka ryhdymme toimeen ja laitamme asiat kuntoon."

# Koulutus on paras keino pitää kaikki mukana
Panostamalla varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun ensiaskeliin, turvaamme nykyistäkin vahvemman, kannustavamman ja tasa-arvoisemman koulutien kaikille lapsille. Hyvä luku-, kirjoitus- ja laskutaito on omaksuttava perusasteella, sillä vahvat perusvalmiudet ovat edellytys pärjäämiselle jatkossa. Erityis- ja pienryhmäopetukseen sekä opettajien työn tukemiseen täytyy panostaa lisää, että mahdolliset väliinputoajat, joiden perus- ja opiskelutaidot eivät ole riittävät toisen asteen opinnoissa pärjäämiseen, saadaan pomittua mukaan eikä kukaan siksi syrjäytyisi.

# Turvallinen lapsuus on perusoikeus
Turvallisuus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus, kuten YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista on kirjattu. Erityisesti lapsia ja nuoria on suojeltava ja autettava ennen kuin ongelmat mutkistuvat ja moninkertaistuvat. Lapsen ja nuoren koko perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve. Maailman paras neuvola- ja koulujärjestelmä antaa mahdollisuuden kohdata säännöllisesti jokainen lapsi ja perhe. Perhepalveluihin pitää olla matala kynnys, ja avohuollolla on oltava riittävästi voimavaroja.

"Kuten presidentti Barack Obama sanoi, Suomessa köyhimmänkin perheen lapsi käy maailman parasta koulua."

# Ikäihmisten palveluiden tulee olla terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä, ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia
Ikäihmisten määrän kasvaessa, hoivan ja tukipalveluiden tarve tulee edelleen kasvamaan erityisesti kotihoidossa. Ammattimaisen ja osaavan henkilökunnan määrä ja tukipalveluiden riittävyys kotihoidossa on varmistettava, jotta mahdollisimman moni ikäihminen voi asua tuetusti omassa kodissaan niin kauan kun se on juuri hänelle paras ja turvallisin ratkaisu. Tähän liittyen on myös tärkeää tarjota toimintakykyä ylläpitäviä, ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia toimia ajoissa.

Minä olen itse kokenut millaisen taistelun takana kotihoidon saaminen ikäsihmiselle on huolehtiessani isoäidistäni ja hänen tarpeistaan. Ymmärrän, että palveluntuottajat ovat ylityöllistettyjä ja asiakkaita täytyy karsia isolla kädellä mutta silti omaisia ja ihmisiä jotka tuntevat ikäihmisen hyvin täytyisi tarpeita kartoitettaessa kuunnella paremmin.  Meidän tapauksessamme isoäitini olisi tarvinnut toimintakykyä ylläpitävää apua aikaisemmin kuin sai ja siten olisimme voineet välttyä monelta vahingolta ja kivulta. 

Omaishoidon lisääntyessä sillä on yhä tärkeämpi rooli vanhuspaveluiden kokonaisuuden kannalta. Mahdollisuus saada hoivaa läheiseltään on arvokasta mutta omaishoitajia ja heidän jaksamistaan on tuettava enemmän.

# Terveydenhuoltoon joustavuutta
Me kokoomuksessa haluamme saada palvelut toimimaan paremmin. Meille tärkeintä on, että jokainen yksilö saa tarvitsemansa avun, voi hyvin ja pystyy vaikuttamaan elämäänsä. Siksi uskomme mahdollisimman laajaan vapauteen valita. Meille tärkeintä ei ole se, tuottaako palvelut julkinen, järjestö vai yritys, vaan se että palveluihin pääsee. 

Digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitettävä. Olisi hieno, jos sovelluksella pystyisi varaamaan hammashoitoajan myös julkisella puolella, lääkärissä voisi käydä etävastaanotolla tai saada laboratoriotestien tulokset kännykkään. Ja voisihan sinne lääkärin tai omahoitajan vastaanotolle päästä myös illalla ja viikonloppuna, vai kuinka?

# Ei jätetä ketään yksin
Yksinäisyys on tutkimusten mukaan lisääntynyt kaikissa ikäluokissa yhteiskunnassamme tuoden mukanaan lisää ja uudenlaisia ongelmia. Yksinäisyys vähentää ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta ja kuluttaa yhteiskunnan resursseja. Yksinäisyys voi johtaa kokemukseen ulkopuolisuudesta, syrjäytetyksi tulemisesta ja toimintakyvyn lamautumiseen. Ulkopuolisuus ja yksinäisyys taas voivat aiheuttaa muun muassa eriarvoisuutta, näköalattomuutta ja toivottomuutta. Nämä kokemukset voivat äärimmillään johtaa suvaitsemattomuuden, vihanilmausten ja radikalisoitumisen lisääntymiseen mikä on jo nähtävissä erityisesti vihapuheena sosiaalisessa mediassa niin maailmanlaajuisesti kuin meillä Suomessakin. Yksinäiset myös käyttävät julkisia terveyspalveluja paljon enemmän kuin muut. Samalla he saattavat jäädä ilman kokemusta oikeasta kohtaamisesta. 

Yksinäisyys ei ole vain yksilön ongelma, se on myös yhteiskunnan ongelma. Koronakriisi on entisestään lisännyt yksinäisyyttä, ja erityisesti nuoret ja vanhukset ovat vailla lisää sosiaalisia kontakteja. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat paras keino torjua edellä mainittuja ongelmia ja siihen myös kaupungin täytyy panostaa.

# Vastuuta ympäristöstä
Ilmastonmuutos on globaali kysymys, mutta konkreettiset teot tehdään usein paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa. Kokoomus haluaa, että luonto säilyy puhtaana ja monimuotoisena tuleville sukupolville. Vaihdetaan lähikoulun lämmitys öljystä maalämpöön. Korvataan hiilenpoltto vähäpäästöisillä energiamuodoilla. Otetaan uusimmat ideat käyttöön jätteiden kierrättämisessä. Vähennetään liikenteen päästöjä fiksusti ja vaikuttavasti. Puhdistetaan jäte- ja hulevedet nykyistä paremmin.

Suhtaudun ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen vakavasti - mutta en hysteerisesti. Tässäkin asiassa luotan tieteeseen. Jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon oman ympäristönsä ja ilmastonmuutoksen puolesta. Vaikka me suomalaiset olemme vain hyvin pieni ilmastonmuutokseen vaikuttava joukko ja meidän tekemämme muutokset tuskin muuttavat koko maapallon kurssia, ei pidä unohtaa esimerkin voimaa, kun puhutaan kulutustottumuksista ja toimintatavoista alan kasvavista markkinoista ja kaupallistamisesta puhumattakaan. Me voimme olla edelläkävijöitä! Minä ainakin jätän tätä nykyä muovikassin ja punaisen lihan kauppaan.

# Yrittäjyys ja kauppa kannattaa
Yritykset synnyttävät työtä ja hyvinvointia. Kuopion kaupungin keskeinen tehtävä on tarjota hyvät edellytykset yrittämiselle. Minä olen perustanut ensimmäisen yritykseni 24-vuotiaana vuonna 1999 ja tiedän, että Kuopiossa on hyvä yrittää. Yrittäminen on aina ollut minun juttuni, tälläkin hetkellä työskentelemme mieheni kanssa omassa yrityksessämme ja palvelemme asiakkaitamme ympäri maailmaa Savosta käsin. Minulle yrittämisessä on aina ollut tärkeintä itseni työllistäminen. Että voin tehdä työtä kotoa ja olla samalla lähellä perhettä myös arkena.

Minä sanon kyllä uusille ajatuksille ja investoinneille. Kyllä yrittäjyydelle, uusille työpaikoille ja niiden mukanaan tuomalle elinvoimalle. Me Kokoomuksessa emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi mahdollistaa. Kunnan elinvoima ei synny keskushallinnossa, vaan se lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä.