Aluevaalit 2022

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Sinne minä pyrin Pohjois-Savon hyvinvointialueella numerolla 450.

Haluan olla mukana tekemässä meidän Pohjois-Savolaisten elämästä entistä parempaa. Haluan olla mukana oikaisemassa epäkohtia, jotka tavalla tai toisella hankaloittavat meidän jokaisen arkea. Ikävin esimerkki huonosta sote-palvelusta on tällä hetkellä erittäin huonosti saavutettavat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut. 

Meidän jokaisen on elämässämme jatkuvasti tehtävä valintoja sen välillä, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Se on myös hyvinvointialueen valtuuston tehtävä. Kun me kansalaiset maksamme veroja, meillä on oikeus odottaa, että rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyvinvointiamme ylläpitäviin ja edistäviin tarkoituksiin. Minä haluan tehdä luottamustoimissani työtä ihmisten ja ympäristömme puolesta.

Aluevaaleissa tärkeimpiä teemojani ovat:
  • Sosiaali- ja terveyspalveluihin joustoa sekä ilta- ja viikonloppuvastaanotoilla että lisäämällä digiä ajanvaraukseen ja etävastaanottoihin.
  • Palvelut täytyy pyrkiä säilyttämään siellä missä asiakkaat ovat, liikaa keskittämällä suuriin yksiköihin palvelutaso laskee. Se, että palvelu on lähellä saatavissa, on hyvää palvelua.
  • Ei maakuntaverolle. Se eriarvoistaa meitä suomalaisia, sillä sen suuruus per asukas tulisi vaihtelemaan suuresti hyvinvointialueiden välillä.

Minä uskon vahvasti tieteeseen, työskentelenkin sen parissa. Perustan mielipiteeni ennemmin tutkittuihin faktoihin kuin omiin tuntemuksiini. Päätöksenteon täytyy mielestäni perustua faktoihin, että pystytään tekemään kauaskantoisia ja kestäviä ratkaisuja.

Terveyspalveluihin digiä ja joustavuutta

Me kokoomuksessa haluamme saada palvelut toimimaan paremmin. Meille tärkeintä on, että jokainen yksilö saa tarvitsemansa avun, voi hyvin ja pystyy vaikuttamaan elämäänsä. Siksi uskomme mahdollisimman laajaan vapauteen valita. Meille tärkeintä ei ole se, tuottaako palvelut julkinen, järjestö vai yritys, vaan se että palveluihin pääsee. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tärkein tavoite on saada ihmiset nopeammin jonoista hoitoon. 

Digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitettävä. Olisi hieno, jos sovelluksella pystyisi varaamaan hammashoitoajan myös julkisella puolella, lääkärissä voisi käydä etävastaanotolla tai saada laboratoriotestien tulokset kännykkään. 

Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki palvelut tulisi mielestäni hoitaa verkossa tai etänä. Digi- ja etäpalveluja täytyy olla tarjolla meille jotka olemme jo tottuneita verkkopalveluiden käyttäjiä ja voimme siten helpottaa ruuhkaa ja lyhentää jonoja käyttäjille ja toimenpiteille jotka vaativat läsnäoloa. Ja voisihan sinne lääkärin tai omahoitajan vastaanotolle päästä myös illalla ja ehkä silloin tällöin jopa viikonloppuna, vai kuinka?

Digitaaliset ja liikkuvat palvelut ovat keino parantaa merkittävästi hoitoon pääsyn sujuvuutta. Esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien etävastaanotot voivat helpottaa potilaiden arkea, vähentää kustannuksia sekä lisätä ihmisten tasavertaisuutta. Lapista löytyy hyvä esimerkki kuinka etäpalveluita on toteutettu onnistuneesti ja jonot saatu lyhenemään. Digin lisääntyessä on hyvinvointialueiden tietojärjestelmien rakentamisessa tietoturvallisuuteen kiinnitettävä erityisen tarkkaa huomiota.

Ei hyvinvointia ilman tervettä maalaisjärkeä

KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen. 

MEILLE ON TÄRKEÄÄ, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Meille kokoomuslaisille tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Meille ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. 

TOIMIVAT PALVELUT syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueet panostavat työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua. 

ÄÄNI KOKOOMUKSELLE on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle. Me emme halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Kokoomus sanoo ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

ILMAN KESTÄVÄÄ TALOUTTA meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin.