Arvot

# Perinteitä kunnioittaen, tulevaisuutta rakentaen
Kokoomuksen aate - kuten myös minun aatteeni - on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhteisöllisyyttä, kannustaa niitä jotka pyrkivät elämässä eteenpäin ja pitää huolta niistä, jotka eivät muuten pärjää. Nämä ovat aitoja suomalaisia perusarvoja, ne korostuvat tulevaisuuden kunnissa ja maailmassa ja antavat hyvät edellytykset ryhtyä yhdessä pohtimaan millaisen elinympäristön haluamme itsellemme, lapsillemme ja tuleville sukupolville rakentaa ja jättää.

# Tiede, taide ja treeni
Minä uskon vahvasti tieteeseen, työskentelenkin sen parissa. Perustan mielepiteeni ennemmin tutkittuihin faktoihin kuin omiin tuntemuksiini. Päätöksenteon täytyy mielestäni perustua faktoihin, että pystytään tekemään kauskantoisia ja kestäviä ratkaisuja. Tieteen vastapainoksi rakastan taidetta kaikissa muodoissa. Erityisesti kirjallisuus, musiikki ja kuvataide saavat sydämeni läpättämään. Enkä ole nirso vaan kokeilen mielelläni uusia juttuja laidasta laitaan. Hienointa on, että ihan lähiseudulla voi vaikka samana päivänä kokea Rigoletton Savonlinnan Oopperajuhlilla ja Whitesnaken keikan Kuopiorockissa. Tällaisia tapahtumia täytyy tukea ja kehittää. 

Meillä on Kuopiossa aivan loistavat urheilumahdollisuudet niin kesällä kuin talvellakin. Niiden kehittämiseen on panostettu ja täytyy panostaa jatkossakin. Ja mikä parasta kuopiolaiset ovat löytäneet liikuntapaikat ja retkailymaastot erityisesti korona-aikana. Minä olen liikkujana hyvin vaihtelunhaluinen, pääasia on että liikkuu. Oma tavoitteeni on liikkua ainakin tunti päivässä ja ainakin 5 kertaa viikossa niin kovaa että tuntuu. Tarkoitus olisi päästä vielä 100-vuotiaana ylös lattialta ilman lonkkamurtumaa joten voimaharjoittelu on tällä hetkellä ehkä se numero uno. Mutta kyllä minulla luistimet, sukset, squashmaila ja lenkkitossutkin kuluu.

Kuvissa minä rakkaan ystäväni kanssa Whitesnaken keikalla Kuopiorockissa 2016 (kuva: Julius Konttinen) ja mieheni kanssa Oopperajuhlilla Savonlinnassa 2019.

# Pidetään huolta ympäristöstämme
Suhtaudun ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen vakavasti - mutta en hysteerisesti. Tässäkin asiassa luotan tieteeseen. Jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon oman ympäristönsä ja ilmastonmuutoksen puolesta. Vaikka me suomalaiset olemme vain hyvin pieni ilmastonmuutokseen vaikuttava joukko ja meidän tekemämme muutokset tuskin muuttavat koko maapallon kurssia, ei pidä unohtaa esimerkin voimaa, kun puhutaan kulutustottumuksista ja toimintatavoista alan kasvavista markkinoista ja kaupallistamisesta puhumattakaan. Me voimme olla edelläkävijöitä! Minä ainakin jätän tätä nykyä muovikassin ja punaisen lihan kauppaan.

# Perhe on perusyksikkö
Perheellä on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Perhe on se perusyksikkö, johon turvaudumme kun on vaikeaa ja joka kannustaa ja rohkaisee eteenpäin kun sitä tarvitaan. Perheen kanssa jaamme ilot ja surut. Joskus käy kuitenkin niin, että homma ei toimikaan kuten Strömsöössä. On rahahuolia, sairauksia ja menetyksiä, jotka vaikuttavat koko perheeseen. Perheille täytyy olla tarjolla matalan kynnyksen apua muutostilanteisiin ja kun oma jaksaminen ei riitä. Kun perhe voi hyvin ja vanhemmat jaksavat tehdä arvokasta työtä kasvattajina tai huolehtia ikääntyvistä vanhemmistaan, on kaikilla parempi olla.

# Hyvä elämä ei saa olla vain tuurista kiinni
Jokaisella meistä pitää olla yhtäläiset ja parhaat mahdollisuudet pärjätä ja luoda haluamansa hyvä elämä. Se on tasa-arvoa. Optimistina uskon ihmi­seen itses­tään ja toisis­taan huoleh­ti­maan kyke­ne­vänä yksi­lönä, jota ensi­si­jai­sesti ohjaa­vat oma eetti­nen pohdinta ja tahto tehdä hyvää. Yksilö tarvit­see ympä­ril­leen toimi­van ja hyvin­voi­van yhtei­sön, johon voi kuulua, tarvit­taessa tukeu­tua ja jonka hyväksi itse antaa oman merki­tyk­sel­li­sen panok­sensa. Yhteisön johon kuulumme, oli se sitten valtio, kunta, koulu, työpaikka tai jokin muu, täytyy toimia vastuullisesti ja kauasnäköisesti. 

Uskon siihen, että ihmisiä täytyy tukea ja kannustaa tavoitteissaan ja haaveissaan ja tukea ja auttaa kun sen aika on. Mutta vanhus ei tule hoidetuksi kirjauksilla ja mitoituksilla, vaan hoitajilla ja riittävillä resursseilla. Eikä ilmastonmuutos pysähdy sillä, että tulevaisuutemme keskeisin haaste kirjoitetaan hallitusohjelman ensimmäiseksi sanaksi. Tarvitsemme konkreettisia, vaikuttavia ja oikeita tekoja!

______________________________

Kävin tekemässä persoonallisuustestin osoitteessa www.16personalities.com. Tällainen minä olen:

Lue lisää Johtaja-tyypistä https://www.16personalities.com/fi/estj-persoonallisuus