Kunnallisvaalit lähestyvät pikku hiljaa

Vaikka aikaa kunnallisvaaleihin on toki vielä monta kuukautta, niin jokainen meistä tietää kuinka nopeasti sekin aika hujahtaa. Kuopion kunnallisjärjestö asettaa ensimmäiset ehdokkaansa kunnallisvaaleihin torstaina 12.6. joten sen jälkeen olen viisaampi omankin ehdokkuuteni suhteen. Toivotaan parasta!

Mikäli minut ehdokkaaksi huolitaan, olen ajatellut lähteä kampanjoimaan teeman "kunnallivaaleissä äänestetään arjenasioista" alla. Valtaosa päätöksistä, jotka vaikuttavat minun ja läheisteni arkipäivään, tehdään kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa. Sen sijaan, että tyytyisin valittamaan epäkohdista ja tekemättömistä asioista, haluan mieluummin päästä mukaan tekemään päätöksiä ja ainakin ilmaisemaan oman mielipiteeni, kokemukseni ja näkemykseni asioista. 

Voi olla, ettei politiikalla ratkaista kaikkia maailman asioita, mutta itse asiassa sangen usein jokapäiväiset toimemme ovat kiinni poliittisesta päätöksenteosta. Politiikka ei ole mitään salatiedettä, vaan se on meitä kaikkia koskevien asioiden päätösten tekoon osallistumista ja vaikuttamista. Joskus asioiden eteenpäin vieminen saattaa kestää pidemmän, joskus lyhyemmän ajan. Jos emme tee mitään, niin mitään ei tapahdu millään aikavälillä. Muutokset kunnallisessa päätöksenteossa tapahtuvat melko hitaasti.

Naisena ja kokoomuslaisena arvopohjani perustuu tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen sekä uskoon ihmisen omiin kykyihin ja haluun tehdä valintoja. Päätösten tekoon osallistuminen on oikeus ja velvollisuus avoimessa kansalaisyhteiskunnassa. Positiivinen ja tulevaisuuteen rohkeasti uskova politiikanteko on meidän kokoomusnaisten tunnuskuva. Asioista ja ehdotuksista täytyy kyetä keskustelemaan – monesta uudesta ja oudosta asiasta voi yhteistyöllä kehittyä jotain uraa uurtavaa. Mitä useammalta kannalta asioita pystytään päätöksiä tehdessä katsomaan ja käsittelemään, sitä suuremmalla todennäköisyydellä päätöksiin on tyytyväinen ja niistä hyötyy suurempi osa ihmisistä.
Lokakuussa pääsemme äänestämään arjenasioista!