Lastensuojelu kriisissä

Ote Meidän perhe -lehden artikkelista:
"Liiton ohjelmajohtaja Hanna Heinosen mukaan perheitä ei aina auteta ajoissa eli siinä vaiheessa, kun melko helpot toimet vielä riittäisivät. Nämä pienimuotoisemmat auttamisen tavat edellyttäisivät nykyistä parempia resursseja peruspalveluihin, kuten neuvoloihin ja kouluihin. Näissä paikoissa olisi ammattitaitoa lapsen ja perheen kohtaamiseen, mutta aikataulut ja työmuodot ovat esteenä.
– Kotiapu on tärkeä tuen muoto, ja kynnystä saada sitä tulisi madaltaa. Kotiapu kyllä auttaisi tilapäiseen uupumiseen. Välillä ollaan tilanteissa, joissa perheelle riittäisi kotiapu, mutta käytännön avun sijaan tarjotaankin järeämpää perhetyötä. Kotiapu olisi kuitenkin paitsi parempi, myös järjestelmälle kevyempi vaihtoehto, Heinonen myöntää.
Perheitä tulisi kuunnella nykyistä paremmin sen suhteen, millaista palvelua he kokevat tarvitsevansa. Nykyiset mallit ovat usein turhan jäykkiä.
– Uupuneen perheen pitäisi saada kotiapua ilman, että perheestä tehdään lastensuojeluasiakas, Heinonen sanoo.
- Jos näin tapahtuu, jotain on tehty väärin."
Lue lisää http://www.meidanperhe.fi/artikkeli/puhutuimmat/1887/lastensuojelu_on_kriisissa