Ääni minulle kuntavaaleissa on ääni lapsille ja nuorille!

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu. Elämme aikaa, jolloin kuntien talous on koronakriisin jäljiltä epätasapainossa ja paineet leikata lasten hyvinvoinnista voivat olla valtavat. Kriisin vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenten päähän, jos tasapainoa haetaan leikkaamalla lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Turvallisuus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus, kuten YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista on kirjattu. Erityisesti lapsia ja nuoria on suojeltava ja autettava ennen kuin ongelmat mutkistuvat ja moninkertaistuvat. Lapsen ja nuoren koko perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve. Maailman paras neuvola- ja koulujärjestelmä antaa mahdollisuuden kohdata säännöllisesti jokainen lapsi ja perhe. Perhepalveluihin pitää olla matala kynnys, ja avohuollolla on oltava riittävästi voimavaroja.

Panostamalla varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun ensiaskeliin, turvaamme nykyistäkin vahvemman, kannustavamman ja tasa-arvoisemman koulutien kaikille lapsille. Hyvä luku-, kirjoitus- ja laskutaito on omaksuttava perusasteella, sillä vahvat perusvalmiudet ovat edellytys pärjäämiselle jatkossa. Erityis- ja pienryhmäopetukseen sekä opettajien työn tukemiseen täytyy panosta lisää, että mahdolliset väliinputoajat, joiden perus- ja opiskelutaidot eivät ole riittävät toisen asteen opinnoissa pärjäämiseen, saadaan pomittua mukaan eikä kukaan siksi syrjäytyisi.