Tein persoonallisuustestin...

... www.16personalities.com sivulla ja tällaista se minusta minulle kertoi. Aika mielenkiintoinen analyysi - ja ei se aivan kamalan paljon taida harhaan totuudesta osua.

Olen persoonallisuustypiltäni Johtaja ESTJ. Johtajat ovat perinteen ja järjestyksen edustajia, he käyttävät ymmärrystään siitä, mikä on oikein, mikä väärin ja sosiaalisesti hyväksyttävää yhdistääkseen perheitä ja yhteisöjä. Johtajat vaalivat rehellisyyttä, omistautumista ja arvokkuutta ja heitä arvostetaan selkeistä neuvoistaan ja ohjeistaan. He ottavat mielellään hoitaakseen myös vaikeampia johtotehtäviä. Johtajat ovat ylpeitä voidessaan saattaa ihmisiä yhteen ja siksi heitä tapaa usein järjestäjän roolissa, järjestämässä ihmisille iloisia kokoontumisia tai perhe- ja yhteisötapahtumia, joissa vaalitaan perinteisiä arvoja.

Arvonsa tietävä puolustaa sitä, minkä tietää oikeaksi...

Tällaista johtajuutta tarvitaan paljon demokraattisissa yhteisöissä, ja koska johtajia on jopa 11 prosenttia väestöstä, ei ole ihme, että niin moni politiikassa ja liikemaailmassa vaikuttava ja vaikuttanut henkilö on ollut persoonallisuustyypiltään johtaja. Johtajat uskovat vahvasti lakiin ja auktoriteettiin, joka on ansaittava, minkä vuoksi he johtavat usein omalla esimerkillään, osoittamalla omistautumista ja tarkoituksenmukaista rehellisyyttä. Johtajat torjuvat laiskuuden ja petkuttamisen täysin, etenkin työympäristössä. Johtajat jos jotkut puhuvat kovan, ruumiillisen työn puolesta erinomaisena luonteen kasvattajana.

Johtajat ovat tietoisia ympäristöstään ja elävät selkeiden, todennettavien faktojen maailmassa – heidän varmuutensa omasta tiedostaan tarkoittaa sitä, että he vahvastakin vastustuksesta huolimatta pitäytyvät periaatteissaan ja jakavat kaunistelematonta versiota siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Johtajien mielipiteet eivät ole tyhjää höpinää, sillä johtajat ovat erittäin halukkaita uppoutumaan mitä haastavimpiinkin projekteihin, parantamaan toimintasuunnitelmia ja pitämään yksityiskohdat selvinä, mikä tekee monimutkaisimmistakin tehtävistä helppoja ja lähestyttäviä.

Johtajat eivät kuitenkaan toimi yksin ja he olettavat luotettavuudelleen ja työetiikalleen vastavuoroisuutta – johtajat pitävät lupauksensa, ja jos kumppanit tai alaiset uhkaavat niitä epäpätevyydellään tai laiskuudellaan, tai mikä vieläkin pahempi, epärehellisyydellään, johtajat eivät epäile näyttää vihaansa. Tällä he voivat saada joustamattoman maineen, mutta he eivät tee tätä mielivaltaisesta itsepäisyydestään, vaan koska todella uskovat, että näillä arvoilla yhteisö saadaan toimimaan.

...Mutta silti parhaita ovat ne, jotka myöntävät virheensä

Johtajat ovat klassisia mallikansalaisia: he auttavat naapuriaan, noudattavat lakia ja pyrkivät varmistamaan, että kaikki osallistuvat yhteisöihin ja järjestöihin, joista he niin pitävät.

Suurin haaste johtajapersoonallisuuksille on tunnustaa, etteivät kaikki seuraa samaa polkua tai halua osallistua samalla tavalla. Todellinen johtaja tunnistaa sekä yksilön että ryhmän vahvuudet ja auttaa tuomaan niitä esille. Tällöin johtajapersoonilla todella on kaikki, mitä tarvitaan johtamaan tavalla, joka toimii kaikille.